ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

12/04/2019 14:22  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  15 Απριλίου έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Παράταση χρόνου σύμβασης «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμένα Σητείας».
  2. Έγκριση  Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2019.
  3. Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στην Κοτσώνα Αικατερίνη για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  «επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού Ελ. Βενιζέλο 66.
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια  – αντικατάσταση  φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.».
  5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια χρωμάτων».
  6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια Η/Υ- περιφερειακών».
  7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στην Δανδουλάκη Μαρία  για τοποθέτηση στάντ , έμπροσθεν  του καταστήματος της «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 22.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ