ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

29/11/2019 13:47  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 2 Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σητείας.
  2. Περί αιτήματος ΤΟ.Μ.Υ. Σητείας   παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ