ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

29/03/2019 14:47  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  04 Απριλίου έτους 2019 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 Δ.Λ.Τ.Σ.
  2. Έγκριση διενέργειας  «προμήθεια – αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.»  με συνοπτικό διαγωνισμό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των  όρων του διαγωνισμού.
  3. Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Σταματόπουλο   Δημήτριο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος - επιχείρηση αναψυχής» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 14
  4. Παραχώρηση χώρου  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2019, στον Πετράκη Εμμανουήλ για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 12.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ