ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

14/06/2019 13:44  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  19 Ιουνίου έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί αιτήματος Ομάδας Εθελοντών Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας Σητείας.
  2. Περί αιτήματος ομάδας κρυμμένου θησαυρού «ΛΕΜ ΜΠΕΛΕΛΕΜ».
  3. Συμπλήρωση της αριθ. 6/2019 απόφασης του Δ.Σ παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας, έτους 2019, στον  Μητσακάκη Παναγιώτη.
  4. Συμπλήρωση της αριθ. 13/2019 απόφασης του Δ.Σ παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας, έτους 2019, στην Αντωνιδάκη Μαρία «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε».
  5. Συμπλήρωση της αριθ. 11/2019 απόφασης του Δ.Σ παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας, έτους 2019, στον  Κατσαμποξάκη Κωνσταντίνο.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ