ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

13/05/2019 15:00  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                            

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  17 Μαΐου  έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής Αξιολόγησης,  ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  & των

    τεχνικών προσφορών   του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια – αντικατάσταση    φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ.Σ.». Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των «Οικονομικών Προσφορών».

2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής «Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών».

3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών

    υπηρεσιών έτους 2019.

4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας αιγιαλού για το έτος 2019, στην Μανουσάκη Φωτεινή 

    για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών  , απέναντι  του καταστήματος της «επιχείρηση μαζικής εστίασης

    πρόχειρου γεύματος - επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 35».

5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας αιγιαλού για το έτος 2019, στην Βεργαδή Παρασκευή   

    για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών  , απέναντι  του καταστήματος της «κατηγορίας iv: επιχειρήσεις   

    παροχής υπηρεσιών- επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής:    επιχείρηση μαζικής εστίασης  

    παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος- επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 38».

6. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας αιγιαλού για το έτος 2019, στο Χατζάκη Νικόλαο για

    τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών  , απέναντι  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΤΑΒΕΡΝΑ», επί  

    της οδού  Κ. Καραμανλή 35».

7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας αιγιαλού για το έτος 2019, στον Σφακιωτάκη 

    Εμμανουήλ για τοποθέτηση  ομπρελών – ξαπλωστρών  , απέναντι  του καταστήματος του «Πιτσαρία –

    Εστιατόριο)», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 28».

8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης Σητείας αιγιαλού για το έτος 2019, στον Σφακιωτάκη   

    Εμμανουήλ για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών  , απέναντι  του καταστήματος του

    «Πιτσαρία –Εστιατόριο)», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 28».

9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας αιγιαλού για το έτος 2019, στον Ζερβάκη Ιωάννη

     εκπρόσωπος της εταιρείας Ζερβάκης - Λιλιμπάκης Ο.Ε. για  τοποθέτηση ομπρελών -ξαπλώστρων,

     έμπροσθεν του καταστήματος τους «Καφε Σνακ Μπαρ-Αναψυκτήριο», επί της οδού Κ. Καραμανλή 38».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ