Πρόσκληση για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας λόγω θεομηνίας»

14/08/2019 11:38  -  1 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας λόγω θεομηνίας».