Εναρξη Διαδικασία για ανάθεση μελέτης με τίτλο : «Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της Ε.Π οδού προς Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού

01/08/2019 09:14  -  1 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(του άρθρου 32, παρ2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019

Για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της Ε.Π οδού προς Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού.