Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας μίσθωσης μηχανημάτων με τίτλο < Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων > λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

18/06/2019 11:55  -  1 αναγνώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας μίσθωσης μηχανημάτων με τίτλο < Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων > λόγω κατεπείγουσας ανάγκης