Μοναστήρια

02/04/2007 12:36  -  12030 αναγνώσεις

 

Η βαθιά θρησκευτικότητα των κατοίκων φαίνεται από τα δώδεκα μοναστήρια που βρίσκονταν στην επαρχία. Σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν μόνο τρία.

 

Μοναστήρια