Δήλωση Διαζυγίου

12/12/2006 15:46  -  1363 αναγνώσεις

 

  1. Απόφαση διαζυγίου και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής επικυρωμένα (για θρησκευτικό γάμο)
  2. Απόφαση διαζυγίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ίδιου πρωτοδικείου επικυρωμένα.
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί στο ληξιαρχείο.

Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 40 ημερών.