Είσοδος

εγγραφή

Φορείς Χρηματοδότησης

22/02/2008 16:09  -  17245 αναγνώσεις

 

Φορείς Χρηματοδότησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006
Έργο

«Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου Σητείας»

Υποέργο

«Ανάπτυξη συστήματος διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και Δικτυακή Πύλη - Εφαρμογές παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής κυβέρνησης Δήμου Σητείας»

Χρηματοδότηση:Κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.