Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

30/11/2017 15:13  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017  Πέμπτη και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:


1.Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, οικονομικού έτους 2018.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ