27-1-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

27/01/2017 14:56  -  54 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                  

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 30 Ιανουαρίου  έτους 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων  Δ΄ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 Δ.Λ.Τ. Σητείας.

2. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Γιακουμάκη Γεώργιο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Καφέ - εστιατόριο», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 167».

3. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Φραγκιαδάκη   Στυλιανό για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος- επιχείρηση αναψυχής», επί της    οδού  Ελ. Βενιζέλου 171».

4.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για το έτος 2017 στον Λουκάκη Σταύρο έμπροσθεν του καταστήματος του «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 169.

5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Παπαδάκη Ιωάννη  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (FAST FOOD)», επί της οδού Κ. Καραμανλή 26.  

6. Συγκρότηση επιτροπών (παραλαβής υπηρεσιών- προμηθειών- ενστάσεων)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ