7-04-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

07/04/2017 14:54  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                  

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 11 Απριλίου  έτους 2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

1. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού  έτους 2017.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας  το έτος 2017.

3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων

4.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Πετράκη Εμμανουήλ   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»επί της οδού  Κ. Καραμανλή 12».

5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Χατζηιωαννίδη Πέτρο   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών – ξαπλώστρων έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 38».

6.  Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Σταματελάτο Γεράσιμο - Ιωάννη  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 66.

7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2017, στον Σταματελάτο Γεράσιμο - Ιωάννη  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «καφετέρια – πιτσαρία σνακ μπαρ (fast fooyd)» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 56.

8. Παραχώρηση χώρου αιγιαλού για το έτος 2017, στην Σκανδαλάκη Χριστίνα   για τοποθέτηση  ομπρελών - ξαπλώστρων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 38.

9. Παραχώρηση χώρου αιγιαλού για το έτος 2017, στο  Σφακιωτάκη Εμμανουήλ    για τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού  Κ. Καραμανλή 28.

10. Παραχώρηση χώρου αιγιαλού για το έτος 2017, στον Χατζάκη Νικόλαο    για τοποθέτηση  ομπρελών - ξαπλωστρων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «κατηγορίας iv: επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών- επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής:    επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος- επιχείρηση αναψυχής»  επί της οδού  Κ. Καραμανλή 38.

11. Παραχώρησης χώρου αιγιαλού για το έτος 2017, στον  Χατζάκη Νικόλαο για τοποθέτηση  ομπρελών - ξαπλωστρων, έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΤΑΒΕΡΝΑ», επί της οδού Καραμανλή 36.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ