Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

21/09/2018 13:59  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                    ΗΜΕΡ. 21/9/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5211

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η του μηνός  Σεπτεμβρίου έτους 2018,  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη  σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018.

 

2. Αποδοχή  δωρεάς  σχολικού εξοπλισμού από τον κ. Κριάρη Γεώργιο.

 

3. Έγκριση 1ου  πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σητείας».

 

4. Έγκριση απευθείας ανάθεση  προμήθειας ανταλλακτικών και  παροχής εργασιών για την επισκευή  οχημάτων του  Δήμου  για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

 

5. Έγκριση παγίας προκαταβολής  δ/τ.κ του δήμου Σητείας.

 

6. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 26/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ως προς τον ορισμό των υπολόγων.

 

7. Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων  διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος