Πρόσκληση ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε.σε εκδηλώσεις ενημέρωσης

04/06/2018 12:10  -  1 αναγνώσεις

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στις εκδηλώσεις ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λασιθίου.