ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα), CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου.

21/05/2019 11:04  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σητεία          21-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                                 

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ.: 28433 40523                                         

FAX: 28430 29243                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: 1η  πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

(παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

 

      Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για την ένταξή τους στο Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την  υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής; ΤΑΠΤοΚ» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER  Ν. Λασιθίου.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.011.500 €.

       Η περιοχή εφαρμογής του Προγραμματος περιλαμβάνει το σύνολο των Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων του Ν. Λασιθίου, πλην την εντός σχεδίου περιοχή της πόλης της Ιεράπετρας.

      Ενδεικτικά, ενισχύονται δράσεις όπως: Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία, Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων, επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, της Βιοτεχνίας, Χειροτεχνίας, της Παροχής Υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση στόχων τοπικής στρατηγικής.

     Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης: 28/05/2019 και ώρα: 13:00,
  • Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στήριξης: 06/09/2019 και ώρα: 15:00.

      Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anlas.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.

      Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος) στο τηλέφωνο 28410 91110 και στα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Κατερίνα Μενεγάκη, Μιχάλης Κουτάντος και Γιάννης Μενεγάκης.

 

Από το Δήμο Σητείας