Πρόσκληση για έκτακτη συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

19/09/2018 10:32  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                         ΗΜΕΡ. : 19-09-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5139

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η του μηνός  Σεπτεμβρίου έτους 2018,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισμού της υπηρεσίας για την «Υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΑ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ  ΓΕΩΠΑΡΚΑ».  Καθορισμός των όρων  διενέργειας  του  ως άνω διαγωνισμού.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται  επείγουσα  λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος για την άμεση προάσπιση των συμφερόντων του δήμου.  

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                             

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος