7/9/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

07/09/2018 14:20  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Σητεία 7-9-2018

Αρ.Πρωτ: 4948

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση της μελέτης του έργου « Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας » .  (εισηγητής Λ.Τερζής)

2.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  - οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου & αύλειου χώρου Κρυών.  (εισηγητής Λ.Τερζής)

3.  Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε. Λεύκης Δήμου Σητείας ». (εισηγητής Λ.Τερζής)

4.  Λήψη απόφασης για κατηγοριοποίηση αθλητικής εγκατάστασης στο Παλαίκαστρο. (εισηγητής Λ.Τερζής)

5.  Γνωμοδότηση επί των παρακάτω Μ.Π.Ε: (εισηγητής Ν.Κοζυράκης)

-     Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (γύψου) και των συνοδών έργων στο  ΑΛΤΣΙ τ.κ. Λάστρου Δήμου Σητείας,        με φορέα υλοποίησης την εταιρία ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε

-     Λατομείο μαρμάρων στην τ.κ Σκοπής Δήμου Σητείας, ιδιοκτ. Μάρκελλου Δρακάκη.

-     Οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος ρέματος στη θέση « ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ».

6.  Τροποποίηση ΟΠΔ οικ. έτους 2018.  (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

7.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

8.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΜΑΔΕΣ  Α.Ε.  (εισηγητής Γ. Δρακάκης)

9.  Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας με το Σύλλογο Προστασίας Ζώων ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)

10. Έγκριση αποφάσεων δ.σ. νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση του ΟΠΔ έτους 2018 και αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Λ.Τερζής)

11. Έγκριση απόφασης δ.σ. νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για αναμόρφωση του ΟΠΔ έτους 2018. (εισηγητής Μ.Αντωνιδάκης)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπές δένδρων. (εισηγητής Ν.Κοζυράκης)

                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                       Γιάννης Δρακάκης