6/5/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/05/2019 14:22  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                              Σητεία 6-5-2019

Αρ.Πρωτ: 3414

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 10  Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019.

2.  Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου « Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης στα δημοτικά σχολεία Αγ. Φωτιάς και Πεύκων καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο Πεύκων ». Καθορισμός όρων.

3.  Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την  εκτέλεση της « Προμήθειας νέων μηχανημάτων έργου Δήμου Σητείας  (Ομάδα Β - Μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας) ».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από την αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων κατά της υπ' αριθ. 39/2017 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων Π.Ε Λασιθίου σχετικά με το χαρακτηρισμό της έκτασης στη θέση ΠΛΑΓΙΕΣ τ.κ. Αγ. Τριάδας.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως για επανεξέταση τρόπου καταβολής οφειλής προς το Δήμο, από εξώδικο συμβιβασμό.

                                                                               Ο  Πρόεδρος

                                                                        Λαντζανάκης  Νικόλαος