4/9/2019 Πρόσκληση για την εκλογή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

04/09/2019 14:20  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                              Σητεία 4-9-2019

Αριθ. Πρωτ: 6547

                                                                    ΠΡΟΣ:  Τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (2ος όροφος) επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  την 8η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019,  αντίστοιχα.       

 

                                                                                 Η προεδρεύουσα σύμβουλος

                                                                                          Γιαννακάκη Μαρία