Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

07/12/2018 14:32  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 ΗΜΕΡ. :       7/12/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  6570

 

Σας καλούμε σε   έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης- Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών (υπ.αρ. 66/2018 μελέτης Τ.Υ.) και καθορισμός των όρων διαπραγμάτευσης.

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος