Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

23/11/2018 13:03  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡ.:23-11-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.:6333

 

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα    Τρίτη  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη  σχεδίου αναμόρφωσης του πρ/σμού οικονομικού έτους 2018.

 

2. Έγκριση κατεπείγοντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών συντήρησης οχημάτων του Δήμου, για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

 

3. Εισήγηση για την κατάρτιση όρων δανείου από το Τ.Π.& Δ, ενταγμένου στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, για την εκτέλεση του έργου:  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

 

4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής  Διαγωνισμού,  για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση της  πράξης ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ».

 

5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής  Διαγωνισμού,  για την ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ»  του   Παραδοτέου 4.3.2 της Πράξης GEO-IN.

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος