Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11/10/2018 14:50  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                      ΗΜΕΡ.: 11/10/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5574

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Σύνταξη έκθεσης Γου τριμήνου  οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση του

       προϋπολογισμού.

 

2.  Σύνταξη  σχεδίου  Αναμόρφωσης  του   προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος