ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/08/2019 14:13  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                              ΗΜΕΡ. : 23-8-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :6289

 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Τετάρτη    28   Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση  διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων  διενέργειας του διαγωνισμού.

 

2. Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών της  Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του  έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

3.  Έγκριση   πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών και  οικονομικών προσφορών,   της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, για το έτος 2019-2020». Ορισμός   προσωρινού  αναδόχου.

 

4.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη  προσφυγής και αίτηση αναστολής κατά των με αριθ. 12/2019 και 15/2019   αποφάσεων του Λιμενάρχη Σητείας.


 5.  Λήψη απόφασης  για την αποδοχή  δωρεάς  οικοπέδου ιδιοκτησίας της κ. Στεφανάκη  Μαρίας,  στη συνοικία Κεφαλάκι  τ. κ. Παλαικάστρου, για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.

 

                                                

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος