ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ορθή επανάληψη

09/08/2019 14:30  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ      ΣΗΤΕΙΑΣ                                            ΗΜΕΡ. : 9-8-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΑΡ.  ΠΡΩΤ. :6020

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Τρίτη    13   Αυγούστου 2019 και ώρα 13:30 στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.

 

2.  Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών της  Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του  έργου με τίτλο « ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης της υπ. αριθ. 239/2018 απόφασης  του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

 

 4.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμών  και   απαλλαγή υπόλογων  Διαχειριστών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος