25/1/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25/01/2019 14:00  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                      Σητεία 25-1-2019

Αρ.Πρωτ: 468

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου πρ/σμού, οικ. έτους 2018. 

2.    Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

3.    Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας « Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου, για το έτος 2019 ».

4.    Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ».

5.    Έγκριση διενέργειας της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ » με συνοπτικό διαγωνισμό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού.

6.    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια των συνοπτικών διαγωνισμών έργων.

7.    Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ, μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων.

                                                                                 Ο  Πρόεδρος

                                                                        Λαντζανάκης  Νικόλαος