Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

07/08/2019 10:17  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                  ΗΜΕΡ. :  7-8-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        ΑΡ.  ΠΡΩΤ. : 5931

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Τετάρτη    7   Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « Μελέτες για  ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα ΕΠ. Ο. προς Γούδουρα  περιοχή Καλού Νερού».  Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

                       

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος