Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10/08/2018 13:15  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  10-08-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΑΡ.  ΠΡΩΤ.: 4498

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η του μηνός  Αυγούστου   έτους  2018,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:30 στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 

  Υποβολή εισήγησης στο  Δ.Σ. περί  σύναψης δανείου, για την προμήθεια   και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων   και λαμπτήρων εξοικονόμησης  ενέργειας, τύπου LED,  από το  Τ.Π.& Δ.

 

 

 

                                                                                   Ο  Πρόεδρος 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος