Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

02/08/2018 14:40  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2-8-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4308

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η του μηνός  Αυγούστου   έτους  2018,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση  των υπ. αριθ. 672 και 684/2018 αποφάσεων  Δημάρχου   για την εκτέλεση  της προμήθειας  υλικών  και εξοπλισμού δικτύων άρδευσης  προς  αποκατάσταση των ζημιών  στις πυρόπληκτες  περιοχές τοπικών κοινοτήτων του δήμου Σητείας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

 

2. Έγκριση   2ου   πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)  της επιτροπής    διαγωνισμού  για  την  ανάθεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης  ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ».

 

3. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής  διαγωνισμού για την ανάθεση της  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».

 

4. Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής  διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της « ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ».

 

5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά της με αριθ. 8/2018 απόφασης του Λιμενάρχη Σητείας.

 

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος