ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25/07/2019 14:17  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ. : 25-7-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ.  ΠΡΩΤ. :  5656

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα   29 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Σύνταξη  έκθεσης εσόδων – εξόδων  Β’ τριμήνου   πρ/σμού, οικ. έτους 2019.

 

2.  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο «Μελέτες για «Ανάσχεση βραχοπτώσεων» σε τμήματα της ΕΠ.Ο προς  Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού»,  καθορισμός των όρων διαπραγμάτευσης.  Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. 

 

3. Έγκριση κατεπείγοντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8725 Δήμου Σητείας. 

 

4. Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».  Κατακύρωση αποτελέσματος

 

5. Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».  Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

                       

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος