Πρόσκληση για έκτακτη συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

02/08/2018 10:45  -  1 αναγνώσεις

 ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                              ΣΗΤΕΙΑ 2-8-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4309

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η του μηνός  Αυγούστου   έτους  2018,  ημέρα   Πέμπτη   και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης πρ/σμού για την προμήθεια καλωδίων για επισκευή γεωτρήσεων.

(η προμήθεια των καλωδίων κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων στις τ. κ. Πραισού, Χρυσοπηγής και Σκοπής).

 

2. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) έτους 2018.

( με την υπ’ αρ. 34574/018 - ΦΕΚ 2942/20-7-018- Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών & Οικονομικών, ορίζεται η 31 Ιουλίου ως προθεσμία για την υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας έτους 2018 ).

 

 

 

                                                                                  Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος