ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04/07/2019 14:34  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 ΗΜΕΡ.:4-7-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5098

 

Σας καλούμε σε   τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   Δευτέρα    8   Ιουλίου 2019  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα   ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

 

2. Έγκριση διενέργειας  της  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ"  με συνοπτικό διαγωνισμό.  Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμός των όρων.

 

3. Έγκριση κατεπείγοντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών  επισκευής  οχημάτων του

    Δήμου, για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών

 

 

 

 

                                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                                     

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος