Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

09/07/2018 14:42  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                         ΣΗΤΕΙΑ   9-7-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3799

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός  Ιουλίου   έτους  2018,  ημέρα   Παρασκευή    και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση  δαπανών και ψήφιση  πιστώσεων πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

 

2. Λήψη απόφασης για παράταση απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορά επέκταση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού -  Ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης  λογαριασμού.

 

3. Λήψη  απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ. αριθ. 17/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.  

 

4. Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών   κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  για την εργασία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.» - Κατακύρωση  του   αποτελέσματος.

 

5. Αντικατάσταση μέλους της  επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της  «ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» - Επανακαθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος