Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

16/07/2018 14:39  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                              ΣΗΤΕΙΑ 16-7-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3949

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η του μηνός  Ιουλίου   έτους  2018,  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση  δαπανών και ψήφιση  πιστώσεων πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

 

2. Έγκριση  ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης  υποχρέωσης  οικ. έτους  2018.

3. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης   πρ/σμού οικ. έτους 2018.

 

 4. Σύνταξη έκθεσης Β ου τριμήνου  οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 5. Λήψη απόφασης για παράταση απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορά επέκταση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού -  Ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης  λογαριασμού.

 

6. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής  τ. δ.  κοινοτήτων Δήμου Σητείας.

 

7. Έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας,  υπαλλήλου  του Δήμου.

 

8.  Καθορισμός  όρων  διακήρυξης,  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή  αναδόχου  κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» πρ/σμου  306.452,61 €.

 

9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας  για την επιλογή αναδόχου    εκτέλεσης της « Προμήθειας – τοποθέτησης  φωτιστικών ιστών και προμήθειας  υλικών δημοτικού   φωτισμού ».

 

 

                                                                                   Ο  Πρόεδρος

 

                                                                              Λαντζανάκης   Νικόλαος