Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

29/06/2018 14:40  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   ΣΗΤΕΙΑ 29-6-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 3636

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  4η του μηνός  Ιουλίου   έτους  2018,  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση  δαπανών και ψήφιση  πιστώσεων πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

 

2. Έγκριση  Ανατροπών  Αποφάσεων   Ανάληψης  Υποχρέωσης.

 

3. Έγκριση  9ης  Αναμόρφωσης  του πρ/σμού του Δήμου  οικ. έτους 2018.

 

4. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής  δημ./τοπ.  κοινοτήτων του Δήμου.

 

5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από τη παγία προκαταβολή του Δήμου.

 

6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών της «Μελέτης  προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας» - Ορισμός «Προσωρινού Αναδόχου».

 

7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο :  «Κατασκευή  πυροσβεστικού  δικτύου φαραγγιού   Ρίχτη – 2η φάση» - Ορισμός «Προσωρινού Αναδόχου».

 

8. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής εργασιών για την επισκευή  οχημάτων του Δήμου  για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών με Απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγοντος.

 

9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών  εξόφλησης δαπανών επέκτασης εξωτερικού δημοτικού φωτισμού - Απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών Χ.Ε.Π.

 

10.Έγκριση απόδοσης λογαριασμών  εξόφλησης δαπανών προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Μαρτίου Απριλίου  - Απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών  Χ.Ε.Π.

 

11. Έγκριση δωρεάς εν ζωή αγροτικού ακινήτου στην περιοχή «Κουμιά ή Φλέγα» τ.κ. Χαμεζίου.

 

12. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Σητείας.

 

13. Μερική ανάκληση της υπ. αριθ. 114/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

14. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 56/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος