Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

16/05/2019 14:35  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 ΗΜΕΡ.: 16-5-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3729

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 20  Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Έγκριση επαναληπτικού  συνοπτικού διαγωνισμού για τη διενέργεια της« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΕΩΠΕΡΚΟΥ» παραδοτέο  4.2.4.  της πράξης  CEO-IN.   Έγκριση της  υπ. αριθ. 40/2019  τροποποιημένης μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού.   


2.  Έγκριση διενέργειας της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους 2019-2020»  με συνοπτικό διαγωνισμό. Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών  και των  καθορισμό  των  όρων  διενέργειας  του διαγωνισμού.

 

3.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας.

 

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                     

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος