Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12/04/2019 13:48  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                ΗΜΕΡ.: 12-4-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:  2688

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η του μηνός Απριλίου  έτους 2019   ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.

 

2.  Σύνταξη  έκθεσης εσόδων – εξόδων  Α’ τριμήνου πρ/σμού, οικ. έτους 2019.

 

3. Έγκριση    πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού  ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  κατακύρωσης, για την ανάθεση  της  υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ έτους 2019».   Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

4. Καταλογισμός  ποσού   παγίας  προκαταβολής  έτους 2018,   σε βάρος των   υπολόγων διαχειριστών   εκπροσώπων    Τοπικών  Κοινοτήτων. 

 

5. Ορισμός  υπολόγων υπαλλήλων  για την έκδοση Χρηματικών  Εντάλματος    Προπληρωμής  Χ.Ε.Π.   προς  επέκταση  εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

 

 

 

                                                                                     Ο  Πρόεδρος

                                                                     

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος