Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/3/2018

16/04/2018 09:42  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/3/2018