Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/12/2019

16/01/2020 14:36  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/12/2019