Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών

13/04/2017 12:12  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Σητεία  13- 4 -2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                     

Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                                           

 

                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι :

Σύμφωνα με διάταξη που προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέδιο νόμου «πολυνομοσχέδιο» θα υπάρξει η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών  που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου (ο νόμος δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευθεί) με την καταβολή  μέχρι δόσεων και την απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Προκειμένου να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλές παλαιοτέρων ετών που δεν έχουν βεβαιωθεί, καλούνται οι υπόχρεοι οφειλέτες να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου μας και στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων  να υποβάλλουν τις  σχετικές δηλώσεις καταβολής των τελών (π.χ. από τέλη επί των  ακαθαρίστων εσόδων  καταστημάτων , παρεπιδημούντων κλπ). Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η άμεση βεβαίωση της οφειλής και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση.

 Πληροφορίες στα τηλ.: Δημ. Ενότητα Σητείας: 2843340544,  Ιτάνου: 2843340802, Λεύκης:2843340002 και Ανάληψης: 2843051105

 

Ο Πρ/νος Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου

 

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ