Υποβολή Μελισσοκομικής Δήλωσης – καταληκτική ημερομηνία υποβολής Κτηνοτροφικών Δηλώσεων .

10/05/2018 12:21  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Σητεία      10-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                           

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ                                

Τηλ.: 28433  40523                                                                    

FAX: 28430 29243                     

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  Υποβολή Μελισσοκομικής Δήλωσης – καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  Κτηνοτροφικών  Δηλώσεων .

 

       Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι οι Μελισσοκόμοι κάτοχοι πάνω από δέκα κυψέλες  υποχρεούται να καταθέσουν την Μελισσοκομική τους δήλωση για το έτος 2018 κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου  (28433 40569).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)      Υπεύθυνη δήλωση,

2)      Μελισσοκομικό Βιβλιάριο σε ισχύ.

 

Επίσης, σε συνέχεια της από 21/03/2018 ανακοίνωσης υπενθυμίζεται, ότι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μπορούν να καταθέτουν την κτηνοτροφική τους δήλωση στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν για το έτος 2018, αποκλειστικά μέχρι  31 Μαΐου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την κατάθεση της κτηνοτροφικής δήλωσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)  Κτηνοτροφική δήλωση συμπληρωμένη σε 4 (τέσσερα) αντίγραφα.         

2)  Τέσσερις (4) Φωτογραφίες. 

3) Τέσσερις (4) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των κατεχόμενων ζώων, το είδος, το γένος και ο κωδικός αριθμός αυτών.                            

4) Τέσσερα (4) αντίγραφα του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.       

5) Αντίγραφα τίτλων κατοχής βοσκοτόπων ή αντίγραφα συμφωνητικών ενοικίασης βοσκοτόπων.                                   

6)  Άδεια βοσκής σε γεωργική ζώνη.                                                 

7)  Άδεια βοσκής σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις.  

 

     Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Δ.Κ.  Σητείας             28433 40558,

Δ.Ε.  Ανάληψης         28430 51105,

Δ.Ε.  Παλαικάστρου   28433 40802,

Δ.Ε.  Λεύκης             28433 40001.

 

Από το Δήμο Σητείας.