ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

20/07/2018 12:44  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

                                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 26 Ιουλίου   2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

1        Έναρξη διαβούλευσης «Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου στην  Τ.Κ. Παλαικάστρου». 

2        Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του Γ.Π.Σ Σητείας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ