ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

22/01/2019 13:00  -  1 αναγνώσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019