8-9-2015. Ανακεφαλαίωση απολογιστικού πίνακα εσόδων-δαπανών ΔΟΚΑΣ οικονομικού έτους 2015.

08/09/2015 12:36  -  336 αναγνώσεις

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε την ανακεφαλαίωση απολογιστικών πινάκων εσόδων-δαπανών μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουλίου, οικονομικού έτους 2015.

Εκ της ΔΟΚΑΣ