ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

05/12/2018 14:53  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  ειδική τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 10   Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

1.Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ.)

    οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ