ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

05/12/2018 14:50  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 10   Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Έγκριση – παραλαβής μελέτης «Βελτίωση παλαιού τμήματος λιμένα Σητείας».
  2. Έγκριση – παραλαβής μελέτης «σύνταξη φακέλου τροποποίησης χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας».
  3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης περί καθορισμού   χερσαίας και θαλάσσιας  ζώνης λιμένος Σητείας.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών».
  5. Περί αιτήματος για τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας του έργου LIFE  ELCLIMA

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ