ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

26/10/2018 11:04  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 29   Οκτωβρίου έτους 2018 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

1. Βεβαίωση (εσόδου) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στην Καφεσάκη Ελπίδα  για την

    λειτουργία «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» για το έτος 2018.

2. Βεβαίωση (εσόδου) κατάληψης χώρου περιπτέρου έναντι πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου

    στον Μετζάκη Μιχαήλ για το έτος 2018.

3. Περί αιτήσεως Φουντοραδάκη Νικολάου (μεταφύτευση φοινίκων).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ