ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

11/05/2018 12:15  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                             

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  16  Μαΐου  έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 Δ.Λ.Τ.Σ.

2. Έγκριση πιστώσεων πρoϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων γενικών εργασιών «Αμοιβές Μηχανογραφικών

     Υπηρεσιών Δ.Λ.Τ.Σ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ