ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

08/06/2018 15:08  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  15  Ιουνίου έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Έγκριση διενέργειας, ψήφιση σχετικής πίστωσης πρoυπολογισμού  οικονομικού έτους  2018, απευθείας ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη φακέλου τροποποίησης χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας».
  2. Έγκριση μελέτης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας της πόλης της         Σητείας»
  1. Έγκριση πιστώσεων πρoϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018.
  2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
  3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Σαββιδάκη   

            Σοφία  για τοποθέτηση στάντ και ψυγείου , έμπροσθεν  του καταστήματος της «παραδοσιακά    

            τουριστικά είδη – κάβα», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16».

             6.   Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Ο.Ε. Ζερβάκης –  

               Λιλιμπάκης για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων,   

               έμπροσθεν  του καταστήματος του «Καφε Σνακ Μπαρ- Αναψυκτήριο», επί της οδού   Κ.

                Καραμανλή 38».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ